Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15), te Pravilnika o donacijama i
sponzorstvima Hrvatskih šuma d.o.o., ur.br:DIR-01-2018-303/01, Uprava Društva Hrvatskih šuma
d.o.o. objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA!

Predmet Javnog poziva je:
1. Dodjela 50.000,00 kn
2. Dodjela 10 m3 ogrjevnog drva višemetrice II klase u vrijednosti 1740,00 kn bez PDV-a
3. Dodjela vozila

Predmetna dobra dodijelit će se registriranim udrugama ili drugim organizacijama civilnog društva sa
sjedištem u Hrvatskoj i to za područja:
– Umjetnosti, kulture i kulturne baštine radi poticaja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva,
očuvanja nacionalne i kulturne baštine;
– Znanosti i doprinosa očuvanju i razvijanju hrvatskog nacionalnog identiteta i prepoznatljivosti
kroz znanstvenoistraživačke projekte, razvojne projekte, održavanje znanstvenih skupova;
– Sporta, radi poticanja i promicanja tjelesne kulture i sportskih aktivnosti te unapređenja
zdravlja;
– Humanitarnog rada, zaštite i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima, potpore osobama s
invaliditetom, zaštita prava socijalno ugroženih skupina.
Javni natječaj je otvoren do 27. travnja 2018. godine do 15 sati.

više na: http://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20180427_donacije/donacije.pdf