NATJEČAJ za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2016. godinu;
U Proračunu Zagrebačke županije za 2016. godinu, razdjel 06. Upravni odjel za gospodarstvo, u programu Potpore malim i srednjim poduzetnicima, planirana su sredstva namijenjena za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva, i to:

1. subvencija za početak poslovanja poduzetnika,

2. subvencija za žene poduzetnice

3. kapitalnih pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti

4. kapitalnih pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine.

Potpore se kreću od 15.000 do 150.000 HRK.

Više na: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/81/javni-natjecaj-za-prijavu-projekata-za-dodjelu-pot