U Proračunu Zagrebačke županije za 2020. godinu, u razdjelu 6. Upravnog odjela za gospodarstvo, u programu Energetika planirana su sredstva za projekt Poticanja energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

Obiteljska kuća u smislu ovog Javnog natječaja je zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:

1) ima najviše tri stambene jedinice;

2) ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Korisnici sredstava su fizičke osobe vlasnici obiteljskih kuća na području Zagrebačke županije, s prebivalištem na adresi subvencioniranog objekta.

A) Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju fotonaponskih sustava iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za ugradnju fotonaponskih sustava u Proračunu Zagrebačke županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 300.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju  prijavitelji s najvećim brojem bodova.

B) Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 10.000,00 kuna.

C) Maksimalni iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju kotlova na biomasu (peleti/drva) iznosi 50% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 20.000,00 kuna.

Za ugradnju kondenzacijskih plinskih kotlova i kotlova na biomasu (peleti/drva) u Proračunu Zagrebačke županije za 2020. godinu osigurano je ukupno 350.000,00 kuna, a pravo na korištenje sredstava ostvaruju prijavitelji s najvećim brojem bodova.

Prijave se primaju do 15.04.2020.

Više informacija te prijavnu dokumentaciju možete pronaći ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/