Predmet ovog javnog natječaja je dodjela donacija iz nadležnosti Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i opću upravu Zagrebačke županije.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 367.350,00 kuna.

Donacija za pojedini program / projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna do najviše 30.000,00 kuna.

Donacije se odobravaju udrugama i drugim neprofitnim organizacijama sa sjedištem na području Zagrebačke županije u svrhu potpore realizaciji programa / projekta od kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog ili obrazovnog značaja te programa / projekta braniteljskih udruga i civilne zaštite, kao i programa / projekta od općeg dobra koje provodi udruga ili druga neprofitna organizacija na području Zagrebačke županije.

Rok za prijavu je 16. rujan 2020. godine.

Više informacija dostupno je ovdje