Sisačko – moslavačka županija poziva udruge i druge organizacije civilnog društva koje svojim radom pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanja ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Sisačko – moslavačke županije.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Javni natječaj otvoren je do iskorištenja sredstava.

Više informacija te dokumentacija za prijavu dostupni su ovdje