Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni natječaj za udruge i druge organizacije civilnog društva za 2021. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i druge organizacije civilnog društva koje svojim radom pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanja ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Sisačko-moslavačke županije.

Korisnici mogu prijaviti najviše 2 projekta.

Prihvatljive aktivnosti:
-zaštita i promicanje ljudskih prava te unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
-osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
-razvoj i promicanje kulture, vjerske baštine i kulturnog amaterizma,
-tehnička kultura,
-povećanje životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi,
-razvoj i promicanje športa,
-jačanje i poticanje na multimedijalne aktivnosti,
-razvoj dobrovoljnog vatrogastva,
-jačanje i razvoj gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti,
-prevencija bolesti i zdravstvena zaštita,
-knjižnička i nakladnička djelatnost,
-ostala područja od značaja za razvoj civilnog društva.

Ukupna vrijednost javnog natječaja iznosi 950.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu iznosi 1.000,00, a najveći 50.000,00 kuna.

Natječaj je otvoren do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.12.2021.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/