Javni natječaj za dodjelu potpora za povećanje konkurentnosti za 2023. godinu – proizvodne i neproizvodne djelatnosti u Zagrebačkoj županiji

Ciljevi i prioriteti  

Projekti koji se sufinanciraju moraju biti sukladni postavljenim ciljevima županijskih strateških dokumenata.

Opći cilj Programa poticanja razvoja gospodarstva Zagrebačke županije za 2023. godinu je povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Zagrebačke županije.

Prijavljeni projekti poduzetnika moraju doprinositi tom cilju. Ciljevi i očekivani rezultati prijavljenih projekata moraju biti jasno definirani i mjerljivi.

Prihvatljivi prijavitelji

Pojmom “Prijavitelj” u Natječaju označava se subjekt malog gospodarstva za koji se traži potpora, a ne fizička ili pravna osoba koja ispunjava prijavne obrasce.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva koji ispunjavaju uvjete navedene u Natječaju pod Prihvatljivi prijavitelji. Dodatno pojašnjenje pojedinih odredbi:

Oblik registracije

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, ustanove, zadruge i obrti.

Poduzetnici koji su registrirani kao samostalna djelatnost, kućna radinost i drugi oblici nisu prihvatljivi prijavitelji temeljem Natječaja.

Veličina subjekta malog gospodarstva

Prihvatljivi prijavitelji su svi subjekti malog gospodarstva (mikro, mali i srednji).

Sjedište na području Zagrebačke županije

Prihvatljivi prijavitelji imaju sjedište na području Zagrebačke županije. (Napomena: grad Zagreb nije u sastavu Zagrebačke županije.)

Projekt se odnosi na jednu od prihvatljivih djelatnosti

U smislu Natječaja smatrat će se da se projekt odnosi na onu djelatnost koja će se obavljati opremom za koju je zatraženo sufinanciranje.

Ako se nabavlja informatička oprema i programi, projekt se odnosi na onu djelatnost koja se obavlja ili je podržana tom opremom i programima.

Projekt se realizira na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija (Grad Zagreb, Karlovačka županija, Sisačko-moslavačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija)

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova

Iznos prihvatljivih troškova projekta ne smije biti niži od minimalnog iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta navedenog u odredbama za pojedinu vrstu potpore:

– 7.000,00 EUR za mikro subjekte i 20.000,00 EUR za ostale prijavitelje za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti

– 5.000,00 EUR za kapitalnu pomoć za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti

Prijava kojom se traži sufinanciranje za projekt čiji su ukupni troškovi manji od navedenih bit će odbačena.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti navedene su u Natječaju u tablici, prema vrsti potpore.

Dodatno pojašnjenje:

  1. Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje proizvodne djelatnosti – osnovna namjena potpore za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti (područje C).
  2. Preuređenje i nadogradnja strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti – prihvatljiva namjena samo za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u proizvodne djelatnosti. Popravak opreme nije obuhvaćen ovom namjenom i nije prihvatljiva aktivnost.
  3. Nabava (kupnja ili izrada) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti – osnovna namjena za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.
  4. Nabava informatičke opreme i poslovnog softvera; izrada internetske stranice i web shopa – prihvatljiva namjena za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.
  5. Nabava radnih strojeva (viličari, bageri, dizalice) – prihvatljiva namjena za kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti kroz ulaganje u neproizvodne djelatnosti.

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim Zagrebačka županija sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do maksimalno 40% ukupno prihvatljivih troškova.

Podnositelj prijave dužan je sudjelovati u financiranju predloženog projekta u ostatku iznosa.

Jednom poduzetniku može se dodijeliti temeljem Natječaja samo jedna potpora.

Nije prihvatljiva predaja više prijava istog prijavitelja na Natječaj.

Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva istog vlasnika.

Poduzetnik ima pravo u istoj kalendarskoj godini na realizaciju samo jednog projekta koji se sufinancira kroz natječaje Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije (što uključuje i potpore po Javnom natječaju za dodjelu potpora za početak poslovanja poduzetnika).

Prijave se dostavljaju do 12. svibnja 2023. godine.

Prijavama dostavljenim u roku smatraju se prijave predane putem sustava “e-prijave” do 24:00 sata dana 12. svibnja 2023. godine.

Vremenom zaprimanja prijave smatra se vrijeme zaključavanja prijave u sustavu “e-prijave”.

Danom zaprimanja originala prijavnog obrasca smatra se za prijave poslane poštom datum na omotnici u kojoj je poslan obrazac, a za originale prijavnog obrasca predane osobno datum zaprimanja u pisarnici.

Važno: rok za registraciju u sustav “e-prijave” je do 24:00 sata dana

  1. svibnja 2023. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.zagrebacka-zupanija.hr/