LEADER označava regionalni razvoj kojim upravlja lokalna zajednica, kojim se promiče otpornost na krizu i sposobnost za inovacije ruralnih područja. Potpora LEADER-u kao participativnom regionalnom razvoju može biti put do uspjeha.

LEADER može odgovoriti na društvene potrebe i usluge u ruralnim područjima zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji svog pristupa. LEADER stvara visok stupanj otpornosti na krize i inovativnu snagu u ruralnim područjima. Danas su ti učinci važniji nego ikad.

U nastavku su predstavljene osobitosti LEADER/CLLD-a na kojima gradi kapacitete za gospodarski i društveni razvoj čak i u izazovnim situacijama:

Brosura_LEADER_Pogotovo_SAD_HR