Europska unija daje potporu proizvođačima jabuka i mandarina za povlačenje voća s tržišta i slobodnu distribuciju primateljima (humanitarnim organizacijama, ustanovama socijalne skrbi, školama i vrtićima, bolnicama i kaznenim tijelima). Riječ je o mjeri Europske komisije koja je nastala kao rezultat prošlogodišnjeg ruskog embarga na uvoz voća i povrća iz Europske unije. Financijska pomoć Europske unije dodijeljuje se zemljama članicama EU u skladu s procijenjenim količinama proizvoda na koje ima utjecaj zabrana Ruske federacije. Za svaku državu članicu te su količine izračunate na temelju trogodišnjeg prosjeka izvoza određenih proizvoda u Rusiju. Republici Hrvatskoj dodijeljena je maksimalna količina od 2.150 t za jabuku i 3.200 t za mandarinu. Pored ovih količina svakoj državi članici dodijeljeno je dodatnih maksimalno 3.000 t.

Ministarstvo poljoprivrede odlučilo se za provedbu postupka povlačenja s tržišta jabuka i mandarina, a dodatne količine dodane su za jabuku tako da ukupne količine koje se mogu povući s tržišta RH iznose 5.150 tona za jabuku i 3.200 tona za mandarinu. Ove količine jabuka, odnosno mandarina podijeljene su proizvođačima, a postupci isporuke primateljima su u tijeku. Interes za ovu mjeru i ove godine je vrlo velik. U cilju iskorištenja što većih dodijeljenih količina, proizvođačima je određen rok od 90 dana za isporuku utvrđenih količina. Ukoliko se u navedenom roku isporuke prihvatljivim primateljima ne izvrše, Agencija za plaćanja te količine stavlja ponovno na raspolaganje.  

Ovim putem molimo proizvođače jabuka i mandarina, a naročito mandarina (radi nemogućnosti dugotrajnog skladištenja istih) da obavijeste Agenciju o količinama mandarina koje ne planiraju isporučiti primateljima, a za koje su dobili odobrenje od Agencije. Na taj način svi zajedno ćemo učiniti sve da se kvota dobivena od strane EK u što većoj mjeri iskoristi. Količina stvarno povučenog voća s tržišta, o kojoj će Agencija izvijestiti EK, utječe na dodjelu količinu koju će RH dobiti za sljedeću godinu (ukoliko će se mjera i dalje provoditi). Prosječno isplaćeni iznos za kilogram jabuka u prošloj godini je 3,10 kn, a za kilogram mandarina 3,77 kn. Valja napomenuti da je u tu cijenu uračunat i trošak sortiranja, pakiranja i transporta.