Europska komisija raspisala je poziv na dostavu prijedloga u okviru programa Erasmus+ “Poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju, osposobljavanju i naukovanju na temelju rada”. Cilj programa je premostiti jaz između područja obrazovanja i poslovanja, unaprijediti važnost obrazovanja i osposobljavanja za potrebe tržišta rada i povećat izvrsnost te podnošenje prijedloga za poslovna partnerstva u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (VET) radi razvijanja obrazovanja na temelju rada.

Tko se može prijaviti?

Grupa 1
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti jedna od sljedećih organizacija:

 • pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (više srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje)
 • mali, srednji ili veliki poduzetnici (javni ili privatni);
 • gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili na sličan način relevantna sektorska/strukovna organizacija;
 • lokalno ili regionalno tijelo vlasti;

Partnerstvo mora obuhvaćati najmanje tri potpuna partnera iz najmanje dviju različitih zemalja programa Erasmus+.

Ta tri tijela moraju obuhvaćati:

 • 1 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja,
 • 1 lokalno ili regionalno tijelo vlasti;
 • 1 malog, srednjeg ili velikog poduzetnika (javnog ili privatnog) ili 1 komoru ili 1 sektorsku ili strukovnu organizaciju.

Partnerstva također trebaju uključivati barem 1 organizaciju poslodavaca i 1 organizaciju radnika (socijalni partneri) kao povezane partnere.

Grupa 2
Podnositelj (koordinator projekta) mora biti europska krovna organizacija s članicama ili podružnicama u najmanje 12 zemalja programa Erasmus+, od kojih najmanje 6 sudjeluje u projektu kao partneri.

Prihvatljive sudjelujuće organizacije (lot 1 i lot 2) uključuju:

 • lokalna ili regionalna tijela javne vlasti;
 • socijalne partnere (organizacije poslodavaca i radnika);
 • male, srednje ili velike poduzetnike (javne ili privatne);
 • gospodarske, trgovačke i obrtničke komore ili na sličan način relevantne sektorske/strukovne organizacije;
 • javne službe za zapošljavanje;
 • škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, agencije, centre (među njima i pružatelje visokoškolskogobrazovanja i osposobljavanja);
 • organizacije mladih;
 • udruge roditelja;
 • druga relevantna tijela.

Korisnici trebaju poduzeti sljedeće aktivnosti: U okviru obaju lotova korisnici organiziraju i provode nove strukture suradnje na području održivih poslovnih partnerstava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na temelju procjene potreba za vještinama, po mogućnosti uzimajući u obzir sektorsku dimenziju. Aktivnosti će biti povezane s prekograničnim ili međuregionalnim strategijama suradnje, strategijama lokalnog ili regionalnog razvoja ili makroregionalnim strategijama. Usto trebaju obuhvaćati izgradnju kapaciteta, prijenos znanja ili razmjenu iskustva ili u postojeći angažman uvesti veću razinu sistematičnosti, ciljanosti i održivosti te tako poboljšati kvalitativno i kvantitativno pružanje naukovanja i obrazovanja na temelju rada.

Korisnici su također dužni provoditi dvije od sljedećih triju aktivnosti za oba lota:

— osmisliti i provoditi nastavne planove, tečajeve i module, materijal za obuku, obrazovanje i naukovanje na temelju rada prema traženim vještinama i u skladu s europskim instrumentima transparentnosti (npr. EQF, EQAVET, ECVET) uz primjenu digitalnih i inovativnih tehnologija kad je to primjereno;
— izgraditi učinkovite strukture suradnje između nastavnika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i instruktora unutar tvrtki kako bi se pružalo obrazovanje i naukovanje na temelju rada;
— organizirati i jačati više strukovno obrazovanje, osposobljavanje i naukovanje na visokoškolskoj razini ( 1 ) potpomaganjem suradnje između pružatelja srednjoškolskog i visokoškolskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i gospodarskih subjekata, uključujući promicanje istraživačkih veza sa sveučilištima i veleučilištima da bi se reagiralo na nedostatak vještina i poticao program izvrsnosti.

Financiranje
Za grupu 1 je predviđena potpora od ukupno 4,5 milijuna eura, dok je za grupu 2 predviđeno ukupno 1,5 milijuna eura (maksimalno do 15 projekata u okviru grupe 1 i do 5 projekata u okviru grupe 2), i to:

 • minimalni iznos financijske potpore: 250.000,00 eura;
 • maksimalni iznos financijske potpore: 350.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijave je 17. siječnja 2017. godine, a više o natječaju možete pogledati OVDJE.

Izvor: European Commission