Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine“.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno s 13. rujnom 2016. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elementa Poziva za dostavu projektnih prijedloga putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3944.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do zaključno s 23. rujnom 2016., objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=3944.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja, te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je pružanje potpore u pripremi i provedbi ulaganja (projekta) u područjima prirodne baštine koja će dovesti do povećanja privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine.

Potencijalni prijavitelji, odnosno korisnici projekta u sklopu ovog Poziva su:

a) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ili

b) Jedinica lokalne samouprave, ili

c) Jedinica regionalne (područne) samouprave.

 

Izvor: Strukturni fondovi