Godišnje arhive: 2020

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za Program sufinanciranja redovitog djelovanja članica za 2021. godinu

2020-12-21T13:05:41+01:0021 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Zajednica kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 i 27/93 i 38/09) te Financijskog plana Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Velike Gorice za 2021. godinu namijenjenih sufinanciranju programa članica, Upravni odbor Zajednice dana 17. prosinca 2020. godine objavljuje Javni poziv za [...]

Javni poziv za financiranje projekata prema Programu podrške regionalnom razvoju

2020-12-21T12:17:49+01:0021 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program podrške regionalnom razvoju (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj jačanje konkurentnosti i ostvarenje vlastitih razvojnih potencijala te brži gospodarski oporavak ovih područja, što je preduvjet za sprečavanje iseljavanja stanovništva, smanjenje negativnog demografskog trenda i održivi razvoj. Programom se potiče [...]

Javni poziv za financiranje projekata prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice

2020-12-21T12:18:34+01:0021 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u okviru svoje nadležnosti nastavlja provoditi  Program održivog razvoja lokalne zajednice (u nastavku teksta: Program) koji ima za cilj pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku [...]

Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

2020-12-21T12:19:19+01:0021 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za  sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor [...]

Obavijest o provedbi postupka usklađivanja u skladu sa Zakonom o OPG-u

2020-12-18T10:15:46+01:0018 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u) propisana je obveza fizičkim osobama uskladiti svoj organizacijski oblik i status u skladu sa Zakonom o OPG-u u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, broj 62/19, 91/20) i Pravilnika [...]

Zakon o sjemenu – Ministarstvo poljoprivrede odgovorilo ekoproizvođačima

2020-12-11T10:27:16+01:0011 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Glavni cilj Zakona o sjemenu je urediti proizvodnju, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala, odrediti nadležnost pojedinih tijela u poslovima i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, inspekcijski nadzor, kao i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednoga sjemenarstva i rasadničarstva. Naime, sjemenska proizvodnja u posljednje tri godine bilježi trend rasta, [...]

Mjera 21 – Korisnicima izdano prvih 940 Odluka o isplati

2020-12-11T10:16:47+01:0011 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Agencija za plaćanja danas, 10. prosinca 2020., nakon svega 29 dana od zatvaranja natječaja,  izdaje prvih 940 Odluka o isplati korisnicima iz Natječaja za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19. Riječ je o sredstvima namijenjenim poljoprivrednicima u iznosu od gotovo 46 milijuna kuna, koja dolaze iz [...]

U tijeku obrada zahtjeva za potporu za tip operacije 6.2.1 – pojašnjenje

2020-12-11T10:15:29+01:0011 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Slijedom upita korisnika operacije 6.2.1. kako je moguće da Agencija izdaje ugovore prije objavljivanja konačne rang liste, željeli bismo svima dodatno pojasniti postupak obrade zahtjeva za potporu – prijava. Svaki natječaj ima svoju alokaciju te se sve prijave nakon zaprimanja uvrštavaju na rang listu sukladno broju zatraženih bodova koji se dodjeljuje tijekom unosa zahtjeva u [...]

Potporu za kupovinu junica će ostvariti 273 korisnika odnosno 150 mladih poljoprivrednika

2020-12-03T12:21:29+01:003 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Na Javnom pozivu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda, zaprimljeno je ukupno 479 prijava, a potporu će ostvariti 273 korisnika, od kojih je 150 mladih poljoprivrednika. Potpora za kupovinu steonih junica namijenjena je poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a  koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te [...]

VAŽNA OBAVIJEST ZA PRIMATELJE IZRAVNIH POTPORA POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA

2020-12-02T12:28:27+01:002 prosinca, 2020|Nekategorizirano|

Svi koji su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2020. godini zatražili plaćanje za mlade poljoprivrednike i/ili potporu za neke od IAKS mjera ruralnog razvoja (Mjera 10; Mjera 11; Mjera 14), preuzeli su obvezu pohađanja izobrazbe. Sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (NN 22/2020) jedan od uvjeta za ostvarenje potpore je dokaz [...]

Go to Top