PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

//PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

PRIJEDLOG NOVOG MODELA IZRAČUNA INDEKSA RAZVIJENOSTI

Indeks razvijenosti je pokazatelj koji se računa radi mjerenja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te isti služi kako bi se odredio intenzitet poticanja razvoja putem državnih mjera i programa pomoći. Dosadašnja višegodišnja iskustva ukazala su na potrebu preispitivanja sadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti, odnosno metodološkog okvira za ocjenjivanje i razvrstavanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u razvojne skupine, koji je mnogim područjima nanio veliku nepravdu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provelo je evaluaciju dosadašnjeg modela izračuna indeksa razvijenosti te je izrađen novi prijedlog izračuna.

U novi model izračuna indeksa razvijenosti utkana je demografska komponenta indeksa uvođenjem pokazatelja indeksa starenja i izmjenom stupnja obrazovanosti koje se sada utvrđuje tercijarnom obrazovanju, čime je postignuto kvalitetnije mjerenje strukturnih i dinamičkih obilježja kretanja stanovništva u lokalnim i županijskim jedinicama.

Prijedlogom novog modela izračuna indeksa razvijenosti povećava se broj općina i gradova koji imaju status potpomognutog područja i to s 264 na 304, što znači da će dodatnih 40 jedinica pripasti u skupinu potpomognutih područja.

Više o prijedlogu novog modela izračuna indeksa razvijenosti na LINKU

By | 2018-02-20T15:24:18+00:00 December 15th, 2017|Nekategorizirano|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.