Sisačko-moslavačka županija je objavila Javni poziv za podnošenje zahtjeva po Programu „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2024. godinu.

Cilj Programa je:

  • očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta
  • jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta
  • povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih obrta

Prihvatljivi prijavitelji su vlasnici obrta koji pripadaju grupaciji tradicijskih i umjetničkih obrta čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog obrta ili proizvod umjetničke vrijednosti izrađen pretežito ručnim radom i u malim serijalima.

Iznos sredstava potpore može iznositi do 70% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše do 1.300,00 EUR.

Prihvatljivi troškovi su:

  • troškovi ishođenja uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta
  • troškovi kupnje i popravka strojeva/ opreme isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  • troškovi kupnje alata i pomagala za rad isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti
  • troškovi uređenja poslovnog prostora
  • troškovi edukacije/stručnog osposobljavanja vlasnika i zaposlenih u obrtu
  • troškovi promotivnih aktivnosti
  • troškovi sanacija šteta uzrokovanih potresom koje je nužno otkloniti za obavljanje poslovne djelatnosti i dr.

Rok za prijavu je 30 dana od objave Javnog poziva.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/