Obavještavamo zainteresirane poljoprivrednike u sektoru svinjogojske proizvodnje da je 2. ožujka 2024. godine objavom Pravilnika o provedbi Programa potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge (NN 25/24) započela provedba Programa donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/24-04/52; URBROJ: 50301-05/14-24-2) od 8. veljače 2024. godine.

Prihvatljivi korisnici su subjekti, fizičke ili pravne osobe koje uzgajaju rasplodne svinje i/ili proizvode tovne svinje, na objektu/objektima korisnika je utvrđeno uginuće uslijed afričke svinjske kuge i/ili je provedeno usmrćivanje svinja ili uklanjanje svinja od trenutka potvrde afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj temeljem zapisnika inspektora Državnog inspektorata Republike Hrvatske, te nisu u mogućnosti držati svinje.

Potpora se ne može dodijeliti korisnicima koji su ostvarili pravo na potporu na temelju Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/23-04/457; URBROJ: 50301-05/31-23-3) od 23. studenoga 2023. godine i Pravilnika o provedbi Programa potpore gospodarstvima zbog narušenog proizvodnog potencijala uslijed provedbe naređenih mjera suzbijanja afričke svinjske kuge (NN 141/23).

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će do 12. ožujka 2024. godine na svojim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr) objaviti Popis prihvatljivih korisnika za razdoblje nemogućnosti držanja svinja od 26. lipnja 2023. godine do 1. veljače 2024. godine.

Korisnici zainteresirani za isplatu potpore dužni su u roku od 15 dana od objave Popisa prihvatljivih korisnika, dostaviti Izjavu o prihvaćanju prava i obveza ovjerenu potpisom (i pečatom za pravne osobe) na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore za izostanak prihoda od svinjogojske proizvodnje zbog mjera suzbijanja afričke svinjske kuge«.

Napominjemo da će nakon objave Popisa prihvatljivih korisnika, Agencija za plaćanja na ovim stranicama objaviti obrazac Izjave o prihvaćanju prava i obveza.

Sve detalje o potpori, uvjete prihvatljivosti korisnika, njihova prava i obaveze te izračun iznosa potpore, možete pronaći OVDJE.

Izvor: https://www.apprrr.hr/