U sklopu provedbe Erasmus + projekta KA154-YOU-000126227 – „Education for new eco generation“, 18.10.2023. održana je druga u nizu radionica za učenike 7.i 8. razreda OŠ Mladost iz Lekenika.

Radionica je započela kratkim predavanjem o kompostiranju koju je održala učiteljica biologije – volonter Andrea Milovan. Učenici su na taj način stekli teorijsko znanje o važnosti kompostiranja koje doprinosi zaštiti okoliša te predstavlja najstariji i najprirodniji način recikliranja.

Nastavak radionice uslijedio je u školskom dvorištu gdje su učenici na prikladno mjesto postavili  komposter od recikliranog materijala te ga napunili materijalom uz suradnju učiteljice, mame – volonterke i djelatnika LAG-a. Učenici su aktivno sudjelovali u radionici odgovarajući na postavljena pitanja te su prethodno sakupili i pripremili materijal koji će se reciklirati u komposteru.

Nakon što su učenici završili sa kompostiranjem, svi zajedno pregledali su biljke koje su zasadili na prethodno održanoj radionici te počupali korov koji su skladištili u kompost.

Učenici će nastaviti voditi brigu o kompostnoj hrpi te ju i dalje dopunjavati recikliranim materijalima i na taj način doprinositi zaštiti okoliša u lokalnoj sredini.

Korisnik projekta je LAG Zrinska gora – Turopolje, a partner na projektu je OŠ Mladost iz Lekenika. Trajanje projekta je 12 mjeseci.