Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za: ulaganja u primarnu
poljoprivrednu proizvodnju; okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta; unapređenje i očuvanje genetskog
potencijala u stočarstvu.

Prihvatljivi Korisnici:
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju
poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište /prebivalište na
području Sisačko-moslavačke županije.
Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika Plana poticanja razvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke
županije za vremensko razdoblje 2021. – 2027. godinu su:
– „profesionalni poljoprivrednik“ je korisnik koji je upisan u Registar poreznih obveznika (fizičke osobe),
odnosno posjeduje Obavijest o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti prema NKD-u (pravna osobe);
– „mladi poljoprivrednik“ je korisnik koji nije stariji od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva (dan prije
navršavanja 41 godine starosti). Ukoliko je podnositelj fizička osoba prilaže se obostrana preslika osobne
iskaznice podnositelja, odnosno, ako je podnositelj pravna osoba prilaže se obostrana preslika osobne
iskaznice odgovorne osobe.
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, UVJETI ZA DODJELU POTPORE I INTENZITET
POTPORE:
1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

2. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U
STOČARSTVU

3. OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

OPĆI UVJETI ZA DODJELU POTPORA U POLJOPRIVREDI

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
– provodi ih prihvatljiv Korisnik,
– realiziraju se na području Sisačko-moslavačke županije,
– prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom te fakturirani i plaćeni u razdoblju od
01. 01. 2023. do 31. 12. 2023.
Sufinanciranje po ovom Javnom pozivu odobrava se na slijedeće načine:
A) Za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nastalih do zadnjeg dana trajanja Javnog
poziva (28. 11.2023.) prihvatljivi troškovi moraju biti podmireni u cijelosti, što se dokazuje
ovisno o načinu plaćanja:
*gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na
Korisnika
* bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s
poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
*kredit – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa
Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)
B) Za podnošenje prijave za sufinanciranje troška koji se plaća nakon zatvaranja Javnog poziva
(28. 11. 2023.) uz obrazac zahtjeva za sufinanciranje dostaviti predračun, a u tom slučaju
Izvješće s dokazima o utrošku odobrenih sredstava za sufinanciranje ( računi, dokazi o
plaćenom računu) treba dostaviti najkasnije do 31. prosinca 2023.

Javni poziv otvoren je od 28. 10. 2023. do 28. 11. 2023. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/