LAG Zrinska gora – Turopolje u sklopu provedbe projekta suradnje „Od istoka do juga“ financiran iz Podmjere 19.3.2. Programa ruralnog razvoja 2014. – 2020. organizira radionice sa temom „Dopunske djelatnosti na OPG-u“ koje će se održati:

04. ožujka 2024. godine u Novom Čiču na adresi Velikogorička 147 u prostorijama Etno naselja Novo Čiče sa početkom u 17 sati.

05. ožujka 2024. godine u Sisku na adresi Ulica Stjepana i Antuna Radića 20 u prostorijama Centra kreativne industrije Sisak sa početkom u 17 sati 

Predavač na predavanjima je dr.sc. Marin Kukoč, dipl.ing.agr.

Radionice su besplatne za sve sudionike te nije potrebna prethodna prijava.