Za dodjelu sredstava za financiranje projekata iz Proračuna Grada Petrinje prioritetna područja ovoga natječaja su sljedeća:

       – Programsko područje 1 – Udruge iz Domovinskog i Drugog svjetskog rata

       – Programsko područje 2 – Udruge iz područja socijalne skrbi

       – Programsko područje 3 –  Udruge pri zdravstvenoj skrbi

       – Programsko područje 4 –  Udruge u kulturi

       – Programsko područje 5 – Programi udruga za djecu i mlade

Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu?

Prijavitelj/udruga mora:

  1. biti upisana u Registar udruga RH, odnosno drugi odgovarajući registar,
  2. biti upisana u Registar neprofitnih organizacija,
  3. svojim statutom biti opredijeljena za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet ovog Natječaja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
  4. imati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta,
  5. imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na Natječaj,
  6. imati plaćena sva davanja prema Gradu Petrinji,
  7. da nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije,
  8. da je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Petrinje,
  9. da je udruga sa sjedištem u Gradu Petrinji, a iznimno prijavu mogu podnijeti i udruge koje nemaju registrirano sjedište na području Grada Petrinje, ali koje putem svojeg ustrojstvenog oblika bez svojstva pravne osobe ( podružnice, ogranka, kluba i sl.) sukladno statutu udruge, na području Grada Petrinje kontinuirano provode programe/projekte u području u kojem se objavljuje ovaj Javni natječaj, kao i udruge koje svoje projekte/programe provode na području i za građane Grada Petrinje,
  10. svi ostali propisani uvjeti iz čl. 11. Pravilnika Grada Petrinje o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni vjesnik 57/16).

Rok za dostavu prijava: 13. veljače 2024. godine

Više informacija o Natječaju dostupno je OVDJE

Izvor: https://petrinja.hr/