Temeljem Natječaja za odabir lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljenog 7. kolovoza 2023. godine na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, LAG Zrinska gora – Turopolje zaprimio je odluku o rezultatu administrativne kontrole.

LAG Zrinska gora – Turopolje podnio je zahtjev za potporu dana 20. rujna 2023. na Natječaj za odabir lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Utvrđuje se da je Zahtjev za potporu korisnika Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ nakon završene administrativne kontrole unutar postupka odabira LAG-ova pozitivno ocijenjen te je temeljem kriterija odabira, LAG ostvario ukupno 47 bodova.