Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora za sufinanciranje turističkih projekata radi podizanja konkurentnosti turističkih subjekata s područja Sisačko – moslavačke županije kroz ulaganja koja imaju za cilj unapređenje standarda i kvalitete turističke ponude postojećih turističkih subjekata, te unapređenje promidžbe turističke ponude Sisačko-moslavačke županije, kroz slijedeće mjere:
Mjera 1: povećanje standarda i kvalitete turističke ponude postojećih
turističkih subjekata Sisačko-moslavačke županije
Mjera 2: ulaganje u marketinške aktivnosti

Za dodjelu bespovratnih potpora prijaviti se mogu:
– subjekti malog gospodarstva koji obavljaju turističku djelatnost (trgovačka
društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge),
– seljačka domaćinstva/OPG-i koji pružaju turističke usluge,
– fizičke osobe registrirane za usluge u domaćinstvu – privatni iznajmljivači
soba,
– registrirani profesionalni proizvođači vina koji imaju namjeru registrirati se do kraja 2024. godine i za obavljanje turističke djelatnosti

Ukupna financijska sredstva za dodjelu potpore osigurana su u iznosu od 160.000,00 eura u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu
Za Mjeru 1:
Intenzitet potpore: do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova projekta bez PDV-a, a najviše do 15.000,00 eura.
Za Mjeru 2:
Intenzitet potpore: do najviše 70 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova
projekta bez PDV-a, a najviše do 500,00 eura.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave na internetskim stranicama Sisačko – moslavačke županije.
Prijave se dostavljaju putem preporučene pošte ili osobnom predajom u Pisarnici
Sisačko-moslavačke županije.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/