Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu.

Ciljevi javnog poziva:
 • aktiviranje postojećih poljoprivrednih resursa koji nisu u funkciji,
 • povećanje konkurentnosti svih poljoprivrednih proizvođača i djelatnosti,
 • poticanje demografske revitalizacije ruralnog prostora,
 • poticanje znanja,
 • povećanje održivosti poljoprivrednog gospodarstva i
 • očuvanje ekosustava.
Prihvatljivi korisnici:
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije i imaju sjedište/prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije.

 

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

–       Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

–        provodi ih prihvatljiv Korisnik,

–        realiziraju se na području Sisačko-moslavačke županije,

–        prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom te fakturirani i plaćeni u razdoblju od 01.    

 1. 2022. do 31. 12. 2022.

Sufinanciranje po ovom Javnom pozivu odobrava se na slijedeće načine:

A) Za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje troškova nastalih do zadnjeg dana trajanja Javnog poziva ( 21.11.2022.) prihvatljivi troškovi moraju biti podmireni u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:

*gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na

Korisnika

* bezgotovinsko plaćanje – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s

poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)

*kredit – preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)

B) Za podnošenje prijave za sufinanciranje troška koji se plaća nakon zatvaranja Javnog poziva (21. 11. 2022.) uz obrazac zahtjeva za sufinanciranje dostaviti predračun, a u tom slučaju Izvješće s dokazima o utrošku odobrenih sredstava za sufinanciranje ( računi, dokazi o plaćenom računu) treba najkasnije dostaviti do 31. prosinca 2022.

Prihvatljivi troškovi i aktivnosti:
– ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 1. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada autohtone sorte škrlet na površini od najmanje 0,10 ha u vinogradarstvu: do 40% vrijednosti ulaganja, a najviše do 20.000,00 kuna; do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 40.000,00 kuna za profesionalne; do 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 50.000,00 kuna za mlade poljoprivrednike,
 2. nabava nacionalne teglice za med Hrvatskog pčelarskog saveza: do 1,00 kune po nacionalnoj teglici za med Hrvatskog pčelarskog saveza
– unaprjeđenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 1. poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka: do 2.000,00 kuna po uzgojno valjanoj junici, a najviše do 12.000,00 kuna,
 2. nabava rasplodnih licenciranih bikova: do 60% iznosa računa a najviše do 10.000,00 kuna,
 3. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja: do 2.000,00 kn po licenciranom pastuhu, a najviše do 4.000,00 kuna; do 2.000,00 kn po ocjenjenoj/klasiranoj kobili,  a najviše do 10.000,00 kuna; do 1.000,00 kn po grlu svinje (krmači i/ili nerastu), a najviše do 5.000,00 kuna,
 4. nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica i nabava nerastova: od 2.000,00 kn do najviše 10.000,00 kuna,
 5. nabava rasplodnih ovaca i koza: do 600,00 kn po grlu, a najviše do 10.000,00 kuna,
 6. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda: potpora će se odobriti korisniku pčelaru upisanom u upisnik poljoprivrednih gospodarstava u iznosu 10 kuna po košnici, najviše do 3.500,00 kuna
– okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 1. intenzitet potpore najviše do 1.500,00 kuna/ha; najviše do  2.500,00 kuna/ha za profesionalne poljoprivrednike; najviše do  3.000,00 kuna/ha za mlade poljoprivrednike.

Javni poziv je otvoren od 31. listopada do 21. studenog 2022. godine.

Više informacija dostupno je ovdje

Izvor: https://www.smz.hr/