Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. objavljen je u Narodnim novinama, broj 32/2024, 15. ožujka 2024. godine, a možete ga pronaći na poveznici. Najvažnije izmjene odnose se na sljedeće:

1. definicija predmeta osiguranja je proširena i usklađena s propisima kojima se uređuje područje zdravlja životinja, prema kojem je jedan JIBG ili JRBO vezan samo za jedan IKG.

2. dodan je novi članak 17a. (Dvostruko financiranje) kako bi se osiguralo da isti prihvatljivi troškovi ne budu predmet dvostrukog financiranja iz javnih izvora Republike Hrvatske i fondova/instrumenata/sredstava Europske unije.

Važno!

Ministarstvo poljoprivrede pri registraciji novih objekata, ne dozvoljava registraciju više od jednog subjekta po objektu odnosno jedan JRBO može se vezati samo za jedan IKG.

Prema Zakonu o zdravlju životinja (»Narodne novine«, br. 152/2022 i 154/22), članku 114., stavku (3) subjekti koji su prije stupanja na snagu ovoga Zakona bili registrirani i/ili odobreni, dužni su se uskladiti s odredbama ovoga Zakona, Uredbe (EU) 2016/429, Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, Delegirane uredbe (EU) 2020/686 i Delegirane uredbe (EU) 2020/691 u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prema gore navedenome, a kako bi bili prihvatljivi za dobivanje potpore u okviru intervencije 76.01, potrebno je da se uskladite s odredbama Zakona o zdravlju životinja te Vas upućujemo da se obratite Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane (poveznica).

Ministarstvo poljoprivrede o postupku registracije objekta odlučuje Rješenjem, upisuje objekt u Registar i dodjeljuje Jedinstveni registracijski broj objekta (JRBO) korisniku.

Izvor: https://www.apprrr.hr/