Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2023. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, vrijedan 4,91 milijuna eura. Prijave se podnose od 14.8.2023. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 18.9.2023. godine.
 
Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti SOPG/OPG  upisan u Upisnik poljoprivrednika/ Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 1.000 do 7.000 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO), a sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom većim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2021. godine, pri čemu je najviši iznos dodijeljenih sredstava po korisniku 10.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji s područja LAG-a Zrinska gora – Turopolje su korisnici s područja: Donji Kukuruzari, Glina, Petrinja.

Ovim Programom koji se provodi šestu godinu za redom Ministarstvo poljoprivrede pomaže malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i ostvarivanje prihoda dovoljnog za kvalitetan život i ostanak na ruralnom području. Cilj je doprinijeti smanjenju nezaposlenosti na ruralnim područjima i ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Ukupno je tijekom proteklih pet godina provedbe Programa isplaćeno 14,6 milijuna eura za 1.736 korisnika.

Natječaj i dokumentacija za prijavu nalaze se na poveznici.

Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina raspisanih u 2021. i 2022. godini ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja i njihove eventualne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijavitelji koji su ostvarili potporu na provedenim natječajima u 2018., 2019. i 2020. godini moraju imati vidljive ostvarene planirane ciljeve financiranih projekata i stečene resurse sredstvima natječaja uredno vidljive u nadležnim registrima/sustavima.
Prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1. ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja i njihove eventualne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/