Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Pravo podnošenja programa na Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi i medijima, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

– institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
– vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
– knjižnične djelatnosti;
– potpore izdavanju knjiga;
– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
– književnih programa u knjižarama;
– arhivske djelatnosti;
– muzejsko-galerijske djelatnosti;
– zaštite i očuvanja arheološke baštine;
– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
– digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
– međunarodne kulturne suradnje;
– izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
– nabave informatičke opreme

Prvi rok za podnošenje prijava jest od 15. srpnja do 15. rujna 2015. godine.

više na: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=12571