Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavilo je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje “tradicionalnih” projekata iz programa LIFE 2014.-2020. za 2015. godinu (potprogram Klima i potprogam Okoliš).
Projektni prijedlozi za “tradicionalne LIFE projekte” pogodni za prijavu na ovaj poziv su pilot, demonstracijski, najbolje prakse ili informacijski projekti koji odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv.
Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti koordinator-korisnici projekta ili pridruženi-korisnici na projektu:
• trgovačka društva i druge prave osobe,
• fizičke osobe (obrtnici),
• jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
• tijela državne uprave,
• ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
• nevladine organizacije.
Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv završava
• za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015
• za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:
o Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015.
o Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015.
o Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iskazati financiju podršku za opravdane troškove sukladno pravilima programa LIFE i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 20% ukupne opravdane vrijednosti projekta.
Za više informacije mogu se kontaktirati:
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Nikolina Petković Gregorić
e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoip.hr; tel. 01 3717 209
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost RH
Vlatka Gulan Zetić
e-mail: vlatka.gz@fzoeu.hr ; tel.01 5391 891 * Više o natječaju možete pronaći ovdje.
Izvor: http://mzoip.hr/hr/ministarstvo/javni-pozivi.html