Ministarstvo gospodarstva je objavilo Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije namijenjen neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija Republike Hrvatske otvoren do iskorištenja sredstava.
Prihvatljive projektne aktivnosti su:
1. Ulaganje u razvoj, nabavu novih tehnologija i nove tehnološke opreme kojima se osigurava ušteda energenata iz obnovljivih izvora energije, kao i zamjena fosilnih energenata energentima iz obnovljivih izvora energije,
2. Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom,
3. Priprema i izrada projektne dokumentacije za objekte u kojima će se provesti energetska obnova,
4. Uvođenje programskog rješenja i alata za praćenje i analizu potrošnje energije,
5. Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
Prihvatljivi troškovi su:
1. Svi troškovi vezani uz strojeve, uređaje, opremu, mjerne i kontrolne uređaje za energetsku učinkovitost,
2. Troškovi vezani uz izvođenje radova na objektima koji osiguravaju smanjenje energetskih troškova, povećavaju energetsku učinkovitost i certificiranje objekata,
3. Troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava energetske učinkovitosti,
4. Projektna dokumentacija za promjenu energenta iz fosilnih u energetski učinkovite energente.
Sredstva za dodjelu donacije temeljem ovoga Javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva u iznosu od 3.000.000,00 kn.
Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave.
Ukoliko su dobivene potpore po istom projektu od nekih drugih davatelja potpore ili Ministarstva gospodarstva, zbroj svih potpora ne smije prijeći 100% vrijednost prijavljenog projekta.

Više na: http://www.mingo.hr/page/javni-poziv-za-poticanje-povecanja-energetske-ucinkovitosti-i-koristenja-obnovljivih-izvora-energije-kroz-donacije-neprofitnim-organizacijama-1
IZVOR: MINGO