LAG Natječaji

/LAG Natječaji
LAG Natječaji 2018-06-14T09:00:05+00:00

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: Invalid OAuth access token.
Type: OAuthException
Code: 190
Please refer to our Error Message Reference.

LAG NATJEČAJI

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 96/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i pripadajućih izmjena i dopuna Pravilnika (»Narodne novine«, broj 53/2018), Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora – Turopolje“ na dan 14.06.2018. objavljuje Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. LRS LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Lokalna akcijska grupa „Zrinska gora-Turopolje“ objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 665.037,00 HRK odnosno 90.000,00 eura gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR odnosno 110.839,50 HRK, s intenzitetom potpore 100% prihvatljivih troškova.

NATJEČAJ:

LAG_natječaj_TO_1.1.3._LRS_LAG_Zrinska_gora-Turopolje_final

OBRASCI:

Obrazac_A._Prijavni-obrazac

Obrazac_B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

Obrazac_C._Izjava_o_veličini

Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

PRILOZI:

Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

Prilog_IV._pojašnjenje_kriterija_odabira

Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Zrinska_gora-Turopolje

Prilog_VIII._Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-EKPRRiR

Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_ZGT