Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva

//Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva

Javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva

javni-poziv-za-dostavu-projektnih-ideja-regionalnih-razvojnih-projekata

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2016. godinu.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti organizacije civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj i koje djeluju u svojstvunositelja projekta ili partnera na projektu ugovorenog s Europskom komisijom, provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom.

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti i ostale organizacije civilnog društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne ustanove) koje djeluju u svojstvu nositelja projekta i partnera, ugovorenog s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom, pri čemu će njihovo financiranje ovisiti o raspoloživosti financijskih sredstava.

Prijave za sufinanciranje mogu se podnijeti za projekte ugovorene sa Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim ugovornim tijelom (u daljnjem tekstu: ugovorno tijelo) u sklopu sljedećih natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske:

  • IPA – I. komponenta
  • IPA Prekogranična suradnja
  • Europska teritorijalna suradnja
  • Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013.
  • Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
  • Erasmus +
  • Sedmi okvirni program (FP7)
  • Obzor 2020
  • Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije – EaSI
  • Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
  • Zdravlje za rast – Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
  • Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
  • Višekorisnička IPA
  • Kreativna Europa
  • Program o pravima, jednakosti i građanstvu
  • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu te
  • natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu.

Nositelji projekta odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte:

1. za koje je potpisivanje ugovora s Europskom komisijom odnosno nadležnom provedbenom agencijom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti, a koji su ugovoreni:
a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti

  • većim dijelom provode tijekom 2016. ili
  • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;

b. tijekom 2016. godine;

2. za koje je službena objava rezultata (a ne potpisivanje ugovora) od strane Europske komisije odnosno nadležne provedbene agencije preduvjet početka provedbe aktivnosti, a za koje su rezultati službeno objavljeni:
a. tijekom 2015., ukoliko se aktivnosti

  • većim dijelom provode tijekom 2016. ili
  • provode najmanje tijekom šest mjeseci u 2016. godini;

b. tijekom 2016. godine.

U tijeku kalendarske 2016. godine istoj organizaciji kao podnositelju prijave mogu se sufinancirati najviše 3 projekta, a iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od 3 projekta.

Javni poziv otvoren je do 1. prosinca 2016. godine.

Detaljan poziv možete pronaći OVDJE.

IZVOR: Ured za udruge

By |2018-02-20T15:24:23+00:00June 1st, 2016|Nekategorizirano|0 Comments

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.